HAZIRLIK SINIFI KURALLARI

 

Uluslararası Karadeniz Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Hazırlık Sınıfında İngilizce eğitimi belirli bir amaç doğrultusunda, belirli bir müfredat çerçevesinde hazırlanan programlarla verilmektedir. Bu yönerge eğitim ve öğretimin daha verimli ve başarılıgerçekleştirilmesi için Uluslararası Karadeniz Üniversitesi, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin uymasıgereken kurallarıkapsamaktadır. Her öğrenci aşağıda maddeler halinde sıralanan kurallara uymakla yükümlüdür. Bu yönergenin uygulamasısınıf okutmanları, Disiplin Komisyonu ve Yabancı Diller Okulu idaresince takip edilecektir.

 

1.Hazırlık eğitimi ciddiyet, düzenli çalışma ve gayret, ilgi ve motivasyon gerektirmektedir. Bu nedenle her öğrenci istenilen bu ciddiyet ve gayreti göstermelidir.

2.Derslere devam, Hazırlık eğitiminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Her öğrenci bir yıl boyunca verilen derslerin en az %85’inde sınıfta bulunmak zorundadır.

3.Derslere girişve çıkışzamanında yapılmalıdır. Okutmandan sonra gelen öğrenciler yok yazılacaktır.

4. Her öğrenci kendi devamsızlığını ve notlarını takip etmekle yükümlüdür.

5. Bir hastalığısebebiyle sınavlara katılamayan öğrenciler, bu rahatsızlığınıhastanesinin verdiği başhekim onaylıbir rapor ile kanıtlamak zorundadır. 15 günüaşan raporların heyet raporu olması gerektiği de unutulmamalıdır. Alınan bu raporlar rapor süresinin bittiği tarihten en geçbir hafta sonrasına kadar ilgili idareciye bir dilekçe ile iletilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen prosedüre uymayan raporlar geçersiz sayılacaktır. Raporlar sadece kaçırılan sınavın telafi sınavına girmek içindir ve devamsızlıktan düşülmez.

6. Her öğrenci sınıfa ders araçve gereçlerini eksiksiz olarak getirmek zorundadır. Sözlükler mutlaka her derse getirilecektir.

7. Ödevler her gün düzenli olarak yapılmalıdır. Ödevlerini yapmayan öğrenciler derse katılım notu olarak zayıf not alacaktır.

8. Öğrenciler Sınıf okutmanlarının gerekli gördüğüher türlü sınıf dışıaktivitelere ve takviye derslerine katılmak zorundadır.

9. Öğrencilerimiz sınıf içinde cep telefonlarınıkapalıtutacaktır. Telefonla görüşmek ya da mesaj göndermek amacıyla hiçbir öğrenciye izin verilmeyecektir.

10. Her öğrenci sınıf içinde sınıf disiplinini bozacak davranışlardan kaçınmalıdır. Bu gibi durumlarda sınıf okutmanının görüşüdahilinde öğrencilerimiz Yönetim Kuruluna havale edilebilir.

11. Öğrencilerimiz sınıf, koridor, merdiven boşluğu gibi kapalımekânlarda sigara içemezler. Aksi davranışlarda yasaların gerektirdiği cezai işlem uygulanır.

 

Öğrencilerin gerçekleştirmeleri halinde yaptırıma sebep olabilecek davranışlar aşağıda listelenmiştir.

 

a. Ders düzenini ve akışınıbozacak davranışlarda bulunmak,

b. Kampüs alanı içinde (sınıflar, koridorlar, açık mekânlar gibi) diğer öğrenciler ile münakaşa ve kavga etmek,

c. Öğretim görevlilerine karşısözlüyada fiili davranışlarda bulunmak,

d. Sınavlarda kopya çekmek, çekmeye teşebbüs etmek, kopya vermeye çalışmak,

e. Sınav düzenini bozmak,

f. Okul ve sınıf araç ve gereçlerine zarar vermek,

g. Diğer öğrencilere ait malzemelere zarar vermek,

h. Derse girişve çıkışlarda kurallara riayet etmemek,

i. İzinsiz, gösteri, toplantı, yürüyüşve faaliyet düzenlemek,

j. Toplu halde derslere gelmemek,

k. Üniversite, YÖK ve diğer ilgili kurumların kurallarına uymamak,

l. Ders içerisinde toplumsal ahlak ve görgü kurallarına riayet etmemek,

m. Tenefüslerde çevreyi rahatsız edecek biçimde yüksek sesle müzik dinlemek.